Nykytaidetta Turussa 190 vuotta : nytt 2020 -yhteisnäyttely avautuu

Tekijä: Tanskanen, Ilona
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2489-821X
Numero: 28.2.2020
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kuvataide ja muotoilu
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tanskanen, Ilona - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Media-ala
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003057348
https://talk.turkuamk.fi/taide/nykytaidetta-turussa-190-vuotta-nytt-2020-yhteisnayttely-avautuu/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Media-ala