Doaimmahusgotti álgosánit: Giellaoktavuođaid máŋggat duovdagat

Tekijät: Hanna Otakoski; Pigga Keskitalo; Inker-Anni Linkola-Aikio; Marja-Liisa Olthuis
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: saamelaiskielet
Julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 86955
Julkaisija: Dutkansearvi = Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-7930
Numero: 1
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Keskitalo, Pigga - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Sarja: Dutkansearvvi dieđalaš áigečála
Linkit: http://dutkansearvi.fi/dutkansearvvi-diedalas-aigecala-1-2019/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta