Water quality in the Tibetan Plateau: Major ions and trace elements in rivers of the "Water Tower of Asia"

Tekijät: Qu, Bin; Zhang, Yulan; Kang, Shichang; Sillanpää, Mika
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 66887
Julkaisija: Elsevier
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 0048-9697
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sillanpää, Mika - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Green Chemistry
Sarja: Science of the Total Environment
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Green Chemistry