Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeisiin

Tekijät: Helminen, Jari; Markkanen, Ulla; Säilä, Tiina
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Savonia-ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
Numero: 2.4.2020
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Helminen, Jari - Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pedagogiikka ja tutkimus
Sarja: Blogit Savonia
Aiheet:
Linkit: https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/04/02/erikoistumis-ja-taydennyskoulutuksia-sosiaali-ja-terveysalan-osaamisen-kehittamistarpeisiin/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pedagogiikka ja tutkimus