Kuvataiteen koulutus uutta luovassa liikkeessä Turussa jo 190 vuotta

Tekijä: Granlund, Milla
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2489-821X
Numero: 6.4.2020
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Granlund, Milla - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia, yht.
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042219687
https://talk.turkuamk.fi/taide/kuvataiteen-koulutus-uutta-luovassa-liikkeessa-turussa-jo-190-vuotta/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia, yht.