Vuorovaikutuksen tukeminen ja arvostava kohtaaminen varhaiskasvatuksessa

Julkaisussa: Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa -erikoistumiskoulutus. Raportti koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Tekijä: Mäkitalo, Tarja
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2489-3102
Emojulkaisun nimi: Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa -erikoistumiskoulutus. Raportti koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Sivunumerot: 35 - 39
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäkitalo, Tarja - Centria-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutus
Sarja: Xamk kehittää
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-245-0
Organisaation sisäinen affiliaatio: Centria-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutus