Digitaalisen itseopiskeluympäristön kehittäminen : vanhustyön hoivahenkilöstön täydennyskoulutusvälineeksi

Tekijä: Himanen, Sari
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D6 Toimitettu ammatillinen teos
JUFO-ID: 76819
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 1456-002X
Numero: 117
Sivunumerot: 1 - 65
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Himanen, Sari - Tampereen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajakoulutus
Sarja: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/117-Digitaalisen-itseopiskeluympariston-kehittaminen.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajakoulutus