Kuplakolonneilla tehdyt kaasuvirtauskokeet

Julkaisussa: Gasopti : Kaasujen hallinnan älykkäät sovellukset biojalostamo- ja vesiprosesseissa
Tekijä: Linnanen, Teijo
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2489-2467
2489-3102
Emojulkaisun nimi: Gasopti : Kaasujen hallinnan älykkäät sovellukset biojalostamo- ja vesiprosesseissa
Numero: 113
Sivunumerot: 68 - 71
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Linnanen, Teijo - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kuitulaboratorio
Sarja: Xamk Kehittää
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-251-1
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kuitulaboratorio