Kaupunkikehittäminen strategisena navigointina

Tekijät: Helka Kalliomäki, Kaisa Granqvist, Raine Mäntysalo, Satu Teerikangas, Hanna Mattila, Antero Hirvensalo
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 70731026
Julkaisija: Turun kaupungin konsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 1799-5124
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hirvensalo, Antero - Turun yliopisto, Johtaminen ja organisointi
Teerikangas, Satu - Turun yliopisto, Johtaminen ja organisointi
Linkit: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/48427998
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_2-2020_0.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Johtaminen ja organisointi