Stakeholders' Perceptions of Sustainable Tourism Development in a Cold-Water Destination: the Case of the Finnish Archipelago

Tekijä: Renfors, Sanna-Mari
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 71605
Julkaisija: Taylor & Francis
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2156-8324
2156-8316
Sivunumerot: 1 - 19
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Renfors, Sanna-Mari - Satakunnan ammattikorkeakoulu, Palveluliiketoiminta
Sarja: Tourism planning and development
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100176348
https://dx.doi.org/10.1080/21568316.2020.1816566
Organisaation sisäinen affiliaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Palveluliiketoiminta