Ehdotus kansallisesti haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi

Tekijät: Huusela-Veistola, Erja; Hellsten, Seppo; Holmala, Katja; Hyvönen, Terho; Kauhala, Kaarina; Lindqvist, Bengt; Liukko, Ulla-Maija; Kuoppala, Minna; Seimola, Tuomas; Teeriaho, Jari; Ryttäri, Terhi; Tuhkanen, Eeva-Maria; Urho, Lauri
Tekijöiden määrä: 13
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 98442427
Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2342-6799
Volyymi: 2020
Numero: 32
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tuhkanen, Eeva-Maria - Luonnonvarakeskus, Puutarhateknologiat
Huusela-Veistola, Erja - Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Kauhala, Kaarina - Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Holmala, Katja - Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Urho, Lauri - Luonnonvarakeskus, Akvaattisten populaatioiden dynamiikka
Hyvönen, Terho - Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Seimola, Tuomas - Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Sarja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-939-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Luonnonvarakeskus, Puutarhateknologiat
Luonnonvarakeskus, Kasvinterveys
Luonnonvarakeskus, Riistapopulaatioiden dynamiikka
Luonnonvarakeskus, Akvaattisten populaatioiden dynamiikka