Johdanto/Introduction

Julkaisussa: Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives
Tekijät: Karppinen, Seppo; Marttila, Maarit; Saaranen-Kauppinen, Anita
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 61669395
Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2343-0664
Emojulkaisun nimi: Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives
Numero: 97
Sivunumerot: 18 - 21
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Saaranen-Kauppinen, Anita - Humanistinen ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi
Sarja: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja
Aiheet:
Linkit: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/seikkailukasvatusta-suomessa-outdoor-adventure-education-in-finland.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi