Yhteiset pelisäännöt hyvän ilmapiirin kulmakivenä

Tekijä: Jääskeläinen, Pia
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2489-4273
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jääskeläinen, Pia - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli
Sarja: Xamk Next
Aiheet:
Linkit: https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/yhteiset-pelisaannot-hyvan-ilmapiirin-kulmakivena/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusyksikkö, Mikkeli