Systemaattisen analyysin hermeneuttinen teoria (SAH)

Tekijät: Tervashonka, Ari J.; Suominen, Vesa
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
JUFO-ID: 88990
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 2736-9641
Numero: 1
Sivunumerot: 42 - 75
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Media- ja viestintätieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Suominen, Vesa Jukka Ilmari - Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus ja viestintä
Sarja: Metodologia
Linkit: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101192115
https://journalofmethodology.com/_files/200000029-2b24e2b250/Metodologia%20I.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Informaatiotutkimus ja viestintä