Esimies: tiedätkö, mitä nuoret aikuiset odottavat työelämältä ja sinulta?

Julkaisussa: Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla
Tekijät: Rintamäki, Miia; Kiviniemi, Liisa
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 79958
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2020
ISSN: 1798-2022
Emojulkaisun nimi: Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla
Numero: 120
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kiviniemi, Liisa - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)
Sarja: ePooki : Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100185
https://www.theseus.fi/handle/10024/355323
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)