Kokonaisuuden johtaminen tarpeen maaseudun pienyrityksissä

Julkaisussa: SeAMK Ruoka 2021 - ilmastokestävää ruokaketjua edistämässä
Tekijät: Närvä, Margit; Ryhänen, Matti; Rantamäki-Lahtinen, Leena
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 81827
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2021
ISSN: 1797-5573
Emojulkaisun nimi: SeAMK Ruoka 2021 - ilmastokestävää ruokaketjua edistämässä
Numero: 162
Sivunumerot: 165 - 171
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Maataloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Närvä, Margit - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Bio- ja elintarviketekniikka (tekniikan alat)
Ryhänen, Matti - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsatalousalat)
Sarja: Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021051129611
Organisaation sisäinen affiliaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Bio- ja elintarviketekniikka (tekniikan alat)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsatalousalat)