Kokemuksia mielenterveys- ja päihdehoitotyön simulaatio-opetuksesta yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa

Julkaisussa: Hyviä simulaatio-opetuskäytänteitä ja -kokeiluja sosiaali- ja terveysalalla
Tekijä: Laitila, Minna
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 81827
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2022
ISSN: 1797-5573
Emojulkaisun nimi: Hyviä simulaatio-opetuskäytänteitä ja -kokeiluja sosiaali- ja terveysalalla
Numero: 169
Sivunumerot: 70 - 81
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Laitila, Minna - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Sarja: Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä
Aiheet:
Linkit: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040426843